ที่อยู่ วัดบุญรอดธรรมาราม

วัดบุญรอดธรรมาราม แขวงบางจาก เขตพระโขนง

จังหวัดกรุงเทพ 10260