ที่อยู่ วัดบุคคโล

วัดบุคคโล แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600