ที่อยู่ วัดบึงทองหลาง

วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัดกรุงเทพ 10240