ที่อยู่ วัดบำรุงรื่น

วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520