ที่อยู่ วัดบางโพโอมาวาส

วัดบางโพโอมาวาส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ 10800