ที่อยู่ วัดบางโคล่นอก

วัดบางโคล่นอก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120