ที่อยู่ วัดบางเสาธง

วัดบางเสาธง แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700