ที่อยู่ วัดบางเตย

วัดบางเตย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

จังหวัดกรุงเทพ 10240