ที่อยู่ วัดบางสะแกใน

วัดบางสะแกใน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600