ที่อยู่ วัดบางสะแกนอก

วัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600