ที่อยู่ วัดบางยี่ขัน

วัดบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700