ที่อยู่ วัดบางพลัด

วัดบางพลัด แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700