ที่อยู่ วัดบางประทุนนอก

วัดบางประทุนนอก แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ