ที่อยู่ วัดบางบัว

วัดบางบัว แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

จังหวัดกรุงเทพ 10220