ที่อยู่ วัดบางบอน

วัดบางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน

จังหวัดกรุงเทพ 10150