ที่อยู่ วัดบางน้ำซน

วัดบางน้ำซน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600