ที่อยู่ วัดบางนาใน

วัดบางนาใน แขวงบางนา เขตบางนา

จังหวัดกรุงเทพ