ที่อยู่ วัดบางนานอก

วัดบางนานอก แขวงบางนา เขตบางนา

จังหวัดกรุงเทพ 10260