ที่อยู่ วัดบางขุนเทียนนอก

วัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ