ที่อยู่ วัดบางขุนเทียนกลาง

วัดบางขุนเทียนกลาง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ