ที่อยู่ วัดบางขุนนนท์

วัดบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700