ที่อยู่ วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ