ที่อยู่ วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ 10200