ที่อยู่ วัดบวกครกน้อย

วัดบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000