ที่อยู่ วัดบรมนิวาส

วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพ