ที่อยู่ วัดน้อยนพคุณ

วัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300