ที่อยู่ วัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ