ที่อยู่ วัดนินสุขาราม

วัดนินสุขาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน

จังหวัดกรุงเทพ 10150