ที่อยู่ วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530