ที่อยู่ วัดนายโรง

วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700