ที่อยู่ วัดนางนอง

วัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ