ที่อยู่ วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง

วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ