ที่อยู่ วัดนาคกลาง

วัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ