ที่อยู่ วัดนวลนรดิศ

วัดนวลนรดิศ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ