ที่อยู่ วัดนรนาถสุนทริการาม

วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ