ที่อยู่ วัดนก

วัดนก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160