ที่อยู่ วัดธาตุคำ

วัดธาตุคำ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100