ที่อยู่ วัดธรรมาภิรตาราม

วัดธรรมาภิรตาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300