ที่อยู่ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร

วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง

จังหวัดกรุงเทพ 10260