ที่อยู่ วัดธรรมคุณาราม

วัดธรรมคุณาราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

จังหวัดกรุงเทพ 10150