ที่อยู่ วัดท่าใหม่อิ

วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100