ที่อยู่ วัดท่าเดื่อ

วัดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300