ที่อยู่ วัดท่าหลุก

วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300