ที่อยู่ วัดท่าสะต๋อย

วัดท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000