ที่อยู่ วัดท่าพระ

วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ 10600