ที่อยู่ วัดทุ่งเศรษฐี

วัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

จังหวัดกรุงเทพ 10250