ที่อยู่ วัดทุ่งลานนา

วัดทุ่งลานนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

จังหวัดกรุงเทพ 10250