ที่อยู่ วัดทุ่งครุ

วัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

จังหวัดกรุงเทพ 10140