ที่อยู่ วัดทุงยู

วัดทุงยู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200