ที่อยู่ วัดทิพย์วารีวิหาร

วัดทิพย์วารีวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ 10200